ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3850-2182  โทรสาร : 0-3850-2185  อีเมล์ :
admin@bungnamruk.go.th
Powered By wnt.co.th